Miljö i hamnen

Information om miljön:

Klubben har haft besök av en miljöinspektör från Värmdö Kommun.
Den 12/6 2019 genomförde miljöinspektör ett tillsynsbesök i hamnen med syfte att förmedla hur vi arbetar aktivt med att förebygga risker för människor och miljö.

De påpekande vi fick som skall åtgärdas inför nästkommande säsong är:

• Ta fram en handlingsplan gällande utfasning av TBT (gammal bottenfärg), Målet är att vara en TBT-fri båtklubb år 2021

• Komplettera hamnordning (egenkontroll) med vissa punkter som rör miljöfrågor.

• Ta fram rutiner vid ev. tillbud eller olycka.  

Godkända bottenfärger under denna länk

Se även under fliken Miljö

Comments are closed.