Klubben

59º 15′ 43 N     18° 26′ 36 E

HamnenToholmshamnen är belägen i inloppet av Säbyviken och ligger skyddad för vindar i alla väderstreck.

Hamnen färdigställdes 1970, då med två stycken pålade bryggor, 100- och 200-bryggan. 300-bryggan, som var 200-bryggans yttre del var en flytbrygga. 1971 bildades en ideell förening, Ängsviks Båtsällskap.

1996 byttes de fasta bryggorna ut till flytbryggor i hela hamnen  och förlängdes till tomtgränsen i viken. Medlemmarna rekommenderades att skaffa y-bommar.

Botten vid bryggorna är dy med ett vattendjup på mellan 2 till 4 meter. Inga kända stenar stör båttrafiken in och ut i hamnen. Grundfladen in mot Säbyviken är större än vad många vet. Farleden förbi hamnen har ett grund mellan prickarna på 1,5 meter. Numera har en ny led för djupgående båtar stakats ut med ett djup på ca 3 meter för färd längre in i Säbyviken. Karta.

Idag har båtklubben cirka 160 medlemmar, de flesta äger en nyttjanderätt till en bryggplats. Samtliga medlemmar får tillgång till sjösättningsramp, färskvatten, el, toa etc. Klubben äger även en mastkran och mastställning.

De som även är med i Ängsviks Fastighetsägarförening har tillgång till fiskevatten. Enligt gällande nätfiskebestämmelser ska flöten vara försedda med ägarens namn och telefonnummer. I vårt fall bör dessa uppgifter kompletteras med innehavarens fastighetsbeteckning.

100-bryggan är 60 m lång och har 44 båtplatser.
200-bryggan är 120 m lång och har 84 båtplatser.
300-bryggan är 40 m lång och har 24 båtplatser.