Styrelse

Ordförande: Hans Ekström
Ordförande sedan 2010. Hans seglar en IF-båt. E-post: ordf@angsviksbatsallskap.nu
Sekreterare: Rolf Agnekil
Sekreterare sedan 1999, och dessförinnan suppleant från 1996. Rolf seglar en Shipman 28. E-post: sekr@angsviksbatsallskap.nu
Kassör: Roland Carlström
Kassör sedan 2015. E-post: kassor@angsviksbatsallskap.nu

Bild Kommer Hamnkapten: Mats Magnusson
Hamnkapten sedan november 2017. Mats åker segelbåt.E-post: hamnk-t@angsviksbatsallskap.nu
Jimmy Olsson
Invald i november 2008. Jimmy seglade en Mälar 30:a E-post: ledamot2@angsviksbatsallskap.nu
 bild kommer Bo Persson
Återinvald i november 2013. Bo seglar en Albin Nova E-post: ledamot1@angsviksbatsallskap.nu
 

bild kommer

Klubbmästare: Mario Wirz
Invald i november 2015. E-post: klubbm@angsviksbatsallskap.nu