Utbildningssektionen

I klubben finns jollar (två optimister och en Flipper) som alla medlemmar är välkomna att använda. Dessutom finns en liten båt med utombordare.

Tag med egen trycktank o bensin.