Besiktning och försäkringar

När din båt blir äldre än 20 till 25 år så kräver de flesta försäkringsbolag att du låter besiktiga din båt av en av SBU auktoriserad besiktningsman. Försäkringspremien och självrisken kan bli lägre för en besiktigad båt.

Som medlemmar i SBU, Svenska Båtunionen via Saltsjön-Mälarens Båtförbund, får ÄBS förmånligare båtförsäkring hos Svenska Sjö.

ÄBS har följande försäkringar i klubben:

  • Båtklubbsförsäkring via SBU hos Lloyd’s. I denna ingår:
    – Olycksfallsförsäkring för våra medlemmar vid samtliga aktiviteter som är utlysta av klubben
    – Styrelseansvarsförsäkring

Läs mer om båtbesiktning på Saltsjö-Mälarens sida
Läs mer om Svenska Båtunionen, SBU