Startsidan

I Stockholms skärgård, på Ingarö, ligger Toholmen.

Toholmshamnen är belägen i inloppet av Säbyviken och ligger skyddad för vindar i alla väderstreck.

Hamnen färdigställdes 1970 och byggdes ut 1996.

Båtklubben har ca 160 medlemmar.

Alla tillönskas en skön höst

städdag 6 oktober kl. 10.00, mer information kommer

/Styrelsen

 

 

 

Nyheter från styrelsen

BalticSea2020

Nyhetsbrev från Saltsjö-Mälarens båtförbund