Startsidan

I Stockholms skärgård, på Ingarö, ligger Toholmen.

Toholmshamnen är belägen i inloppet av Säbyviken och ligger skyddad för vindar i alla väderstreck.

Hamnen färdigställdes 1970 och byggdes ut 1996.

Båtklubben har ca 155 medlemmar.

Nya adress till Klubben
Klubben har sagt upp postboxen och har nu följande adress:

Ängsviks Båtsällskap
Toholmsvägen 37
134 65 Ingarö

Postlåda finns vid postlådorna i början av Toholmsvägen

Under våren kommer det att förkomma en del underhållsarbete på bryggorna. Vi ser över och förstärker bryggornas förankringar. Se skiss

Vaktperiod pågår.  Vaktlistor finns på hemsidan, i vaktstuga samt i utskick nr 2, som ni ska ha fått för några veckor sedan.
Se även under fliken ”Vakthållning” för mer information om påminnelse om vaktpass samt bokning av vaktpass 2022

Saknar ni något så hör av er till styrelsen

 

Tips från Stöldskyddsföreningen

Nyheter från styrelsen

BalticSea2020