Startsidan

I Stockholms skärgård, på Ingarö, ligger Toholmen.

Toholmshamnen är belägen i inloppet av Säbyviken och ligger skyddad för vindar i alla väderstreck.

Hamnen färdigställdes 1970 och byggdes ut 1996.

Båtklubben har ca 160 medlemmar.

Här kommer uppdaterade vaktlistor, det smög in sig ett litet fel på årtal i tidigare utskick men alla datum och dagar stämmer
Det är också många uppdateringar med namn och telefonnummer pga 2:a hands uthyrning, listan kommer att uppdateras kontinuerligt där den senaste alltid sitter i vaktstugan.
Vi försöker även hålla en aktuella lista på hemsidan men ibland sker det snabba ändringar så det kan vara viss eftersläpning.
Vaktlistan finns här ( lösenord erfordras)

Mer information om vaktlista samt bytet av flytkroppar finns under nyheter

 

 

 

Nyheter från styrelsen

BalticSea2020