Startsidan

I Stockholms skärgård, på Ingarö, ligger Toholmen.

Toholmshamnen är belägen i inloppet av Säbyviken och ligger skyddad för vindar i alla väderstreck.

Hamnen färdigställdes 1970 och byggdes ut 1996.

Båtklubben har ca 155 medlemmar.

Viktig information från ÄBS med avseende på Covid -19

På grund av rådande situation vill klubben informera vad som gäller kring städdag och grillfest

Städdag kommer att genomföras med restriktioner och följa Folkhälsomyndigheter rekommendationer:

Ni som känner er friska och inte tillhör någon riskgrupp är välkomna.

Personer som tillhör en riskgrupp eller inte känner sej friska ombedes att inte delta på städdagen utan istället komma till höstens städdag.

Vi kommer att hålla rekommenderad avstånd och endast koncentrera oss på de viktigaste åtgärderna

Ingen korvgrillning kommer att genomföras

Grillfesten efter städdagen ställs in

Vi börjar kl 10.00 lördagen den 16 maj

Styrelsen

 

Tips från Stöldskyddsföreningen

Nyheter från styrelsen

BalticSea2020