Adress

Ängsviks BåtsällskapBryggor

Box 76

134 07  Ingarö
_________________

Betalningar görs via BG 5796-9883

Märk inbetalningar med
båtplatsnummer och namn

Mailadresser till styrelsen hittar du på styrelsesidan
Övriga uppgifter finns på medlemssidorna i medlemsregistret.

Organisationsnummer: 802445-7544

E-mail: info@angsviksbatsallskap.nu