Adress

Ängsviks Båtsällskap
Toholmsvägen 37
134 65 IngaröBryggor

Klubben har sagt upp postboxen

Klubbens postlåda finns vid postlådorna vid början av Toholmsvägen

_________________

Betalningar görs via BG 5796-9883

Märk inbetalningar med
båtplatsnummer och namn

Mailadresser till styrelsen hittar du på styrelsesidan
Övriga uppgifter finns på medlemssidorna i medlemsregistret.

Organisationsnummer: 802445-7544

E-mail: info@angsviksbatsallskap.nu