Försäljning av båtplats/Ägarbyte

I samband med en försäljning av en båtplats alternativt ägarbyte så ska detta alltid anmälas till styrelsen.

Anmälan ska alltid göra på det nyttjanderättsbevis ni ska ha fått när ni köpte platsen. Har ni inte något nyttjanderättsbevis så finns en mall under rubriken: Utskick och dokument eller nedan

Mall i word-format

Efter inkommen anmälan kommer styrelsen av registrera förändring och skicka ut ett nytt nyttjanderättsbevis till den nya ägaren tillsammans med annan nyttig information och klubben och verksamheten.
Inträdesavgiften för ny medlem är en engångsavgift på 500:-.
När inträdesavgiften har inkommit till klubben kan det nya medlemskapet godkännas av styrelsen.