BAS

BAS (Båtunionen Administrativa System)

Den 30 november år 2022 informerades alla medlemmar om att ÄBS har lagt in alla medlemmar i BAS. Samtidigt erhöll alla ett mail med användarnamn och lösenord som skapades via BAS. Till informationen bifogades en enkel manual med uppmaning till alla medlemmar att logga in i BAS och:
– kontrollera kontaktuppgifter
– medlemmar med båtplats ska registrera båtuppgifter
– boka vaktpass

Fortfarande är det ett antal medlemmar som ännu inte har loggat in i BAS. Samtliga medlemmar som ännu inte har loggat in i BAS uppmanas att göra detta snarast.

Det är viktig att ni även kompletterar era uppgifter avseende båten samt försäkringsuppgifter. Instruktioner och manualer kommer även att finnas på hemsidan inom kort.

Sidan kompletteras kontinuerligt med text om BAS, Inloggning, komplettering av kontaktuppgifter, uppgifter om båten, bokning av vaktpass mm

Här kommer även länkar till manualer

Manualer:

Frågor angående BAS skickas till bas@angsviksbatsallskap.nu