Miljö

Till medlemmar i ÄBS – Information om båtbottenfärger.

Värmdö kommun har genomfört en miljörevision hos oss varvid bland annat frågan om båtbottenfärger behandlats.

  • Sedan 2008 är det förbjudet att  ha en bottenfärg som innehåller TBT (tributyltenn) på båten. Det får alltså inte finnas gammal bottenfärg som innehållit TBT under nuvarande bottenfärg utan denna måste då saneras. ÄBS har som målsättning att vara TBT fri 2021
  • Det är varje medlem som ansvarar för att den båt som ligger på medlems plats uppfyller kraven.
  • Detta säkras genom att varje medlem lämnar ett intyg om vilken bottenfärg som används samt att båten är sanerad om den tidigare har varit målad med TBT (dokumentets intyg ska vara ifyllt av nyttjanderättsinnehavaren och antingen mailas till vår sekreterare eller läggas i postlådan på vaktstugan innan årsmötet 2020).
  • Det är förbjudet att skrapa gammal bottenfärg på de båtar som ligger i hamnen  (små roddbåtar)

 Rekommendationer

Undvik att måla din båt med bottenfärg som innehåller biocider, eftersom de har negativa effekter på hälsa och miljö.

Vill du få en biocidmålad båt giftfri finns det ett antal olika metoder.

  • Skrapa bort färgen med hjälp av skrapa och färgborttagningsmedel.
  • Slipa bort färgen antingen med torr- eller våtslipning och rätt utrustning.
  • Blästra bort färgen. Det bör ske yrkesmässigt varvid gällande föreskrifter för miljö och hälsa ska följas.

Oavsett vilken metod som används är det viktigt att man har rätt skyddsutrustning och att man tillser att inga giftiga partiklar sprids i naturen. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra en större miljö- och hälsopåverkan än att låta biociderna sitta kvar på skrovet.

Efter borttagning av färgen bör du:

  1. Måla på en grundfärg (primer) som skyddar mot fukt.
  2. Måla på en biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta (lättare att rengöra mekaniskt och släpper inte färg när båten gör fart genom vattnet).

I länkat dokument finner du olika idag godkända bottenfärger.

Intyg som ska fyllas i och skickas in till klubben hittar du här